Informacja o wpływie działalności wykonywanej prze jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko

2022-12-20T08:02:45+00:00

Informacja o wpływie działalności wykonywanej prze jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko NZOZ Ortodonta Stomatolog Chirurg 48-300 Nysa, ul. Marii Merkert 16a/1u Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz.1792/ zgodnie z art. 37c pkt.2 W jednostce stosowane są następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące: Pantomograficzny aparat cyfrowy KODAK 9000/C/3D Decyzja Nr 57/2011 na [...]