CHIRURGIA URAZOWA

Szanowni Państwo

Mam przyjemność na swojej stronie internetowej przedstawić Państwu kilka przykładów urazów, które najczęściej występują w obrębie głowy. Wypadki komunikacyjne oraz pobicia to najczęstsze przyczyny urazów głowy i twarzoczaszki. Głowa ludzka składa się z mózgoczaszki, która stanowi zamkniętą strukturę kostną wraz z znajdującym się wewnątrz mózgiem, składa się z twarzoczaszki będącej również strukturą kostną, posiadającą strefy zgniatania i wzmocnienia oraz zawiera puste przestrzenie amortyzujące urazy – chroniąc mózg przed bezpośrednim urazem.
Twarzoczaszka to kości szczęki, kości jarzmowe, oczodoły, kości nosa, żuchwa, zatoki szczękowe, sitowe czołowe oraz wyrostki zębodołowe z zębami. Uraz bezpośredni styczny na swojej drodze napotyka tkanki miękkie, które ulegają uszkodzeniu, gdzie często dochodzi do uszkodzenia skóry i ran otwartych. W zależności od miejsca przyłożenia siły urazu dochodzi do uszkodzeń pojedynczych kości lub zespołów jarzmowo oczodołowych , lub szczękowo jarzmowo oczodołowych, złamań typu Leforta I, II lub II. Uszkodzeń zatok twarzoczaszki, oczodołów z zaburzeniami widzenia, urazów kości szczęki oraz żuchwy z porażeniami nerwów i dysfunkcją czynnościową.
Chirurgia urazowa polega na chirurgicznym zaopatrzeniu zarówno tkanek miękkich oraz tkanek kostnych, nerwów, naczyń, tak by uzyskać pierwotną sprawną czynnościowo strukturę możliwie jednoczasowo. Powierzchowne tkanki miękkie są zaopatrywane zgodnie z zasadami chirurgii plastycznej, duże ubytki pokrywam przeszczepami skórnymi, lub płatami z sąsiedztwa, zaopatrując rany szwami atraumatycznymi by nie wystąpiły blizny. Tkanki kostne są łączone minipłytkami tytanowymi i skręcane śrubkami, a występujące braki kostne są zaopatrywane przeszczepami kostnymi z talerza biodrowego lub hydroksyapatytem. Zniszczone struktury kostne odtwarzam siatkami tytanowymi i stabilizuję płytami oraz szwami kostnymi.
Urazy świeże dają możliwość pełnej repozycji i stabilizacji w stosunkach fizjologicznych. Urazy odległe dające zniekształcenia deformacje i dysfunkcje kwalifikują się do zabiegów rekonstrukcyjnych.
Zapraszam wszystkie osoby posiadające problemy pourazowe wczesne i odległe na konsultację oraz na leczenie chirurgiczne.

Zapraszam bardzo serdecznie

Z wyrazami szacunku

Dr n. med. Michał Findziński